Ministerieel Besluit van 07 juni 2000
gepubliceerd op 18 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035686
pub.
18/07/2000
prom.
07/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036184 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs sluiten tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs


De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, inzonderheid op artikel 10ter, § 2, aldaar ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999 en 14 april 2000, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036184 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs sluiten tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, worden in de weergegeven lijst per rubriek alfabetisch de volgende benamingen ingevoegd en wordt de volgnummering overeenkomstig aangepast : - onder de rubriek bouw : Gevelreiniger Glasbewerker Industrieel isolatievakman : monteur Industrieel isolatievakman : plaatwerker - onder de rubriek elektriciteit/elektronica : Hersteller elektrische huishoudtoestellen Hulpelektricien industriële installaties Installateur domotica Netwerkassistent Netwerkoperator - onder de rubriek handel en administratie : Maritiem bediende Rayonchef - onder de rubriek hout : Meubelrestaurateur Trappenmaker - rubriek metaal en kunststoffen : Buizenbewerker Installateur sanitaire installaties Installateur verwarmingsinstallaties Lasser MIG/TIG Procesoperator in de chemische en petrochemische nijverheid - rubriek transport : Mobiele kraanbediener Mecanicien zware bedrijfsvoertuigen en machinepark burgerlijke bouwkunde Rigger-monteur van hijswerktuigen

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden « 30 juni 2000 » en de woorden « ook reglementair » de woorden « en 30 juni 2001 » ingevoegd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2000.

Brussel, 7 juni 2000.

Mevr. M. VANDERPOORTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^