Ministerieel Besluit van 07 juni 2010
gepubliceerd op 01 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat bij de bouw

bron
vlaamse overheid
numac
2010035427
pub.
01/07/2010
prom.
07/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


7 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007035588 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035541 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde st sluiten betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat bij de bouw


De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet, artikel 16;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2005 pub. 25/04/2005 numac 2005035455 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 2 april 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005035354 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzek type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005035458 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het uitstel van betaling van de superheffing en de opheffing van de superheffing tot uitvoering van artikel 40bis van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de veront sluiten tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, artikel 25;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 4 december 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007035588 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035541 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde st sluiten betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 10 juli 2007, 29 oktober 2007, 8 december 2008 en 26 november 2009;

Gelet op het advies nr. 48.139/3 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2010 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 2 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007035588 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035541 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde st sluiten betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw, wordt de bijlage 1 vervangen door de bijlage 1, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt de bijlage 2ter, vervangen door de bijlage 2, gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt de bijlage 3, vervangen door de bijlage 3, gevoegd bij dit besluit.

Brussel, 7 juni 2010.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007035588 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035541 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde st sluiten betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat bij de bouw.

Brussel, 7 juni 2010.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007035588 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035541 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde st sluiten betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat bij de bouw.

Brussel, 7 juni 2010.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007035588 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035541 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde st sluiten betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat bij de bouw.

Brussel, 7 juni 2010.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^