Ministerieel Besluit van 07 juni 2011
gepubliceerd op 20 juni 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011217
pub.
20/06/2011
prom.
07/06/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken


De Minister van Klimaat en Energie, belast met Consumentenzaken, en De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 2006 betreffende de samenstelling van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/10/2006 pub. 13/11/2006 numac 2006011491 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatie-netwerken sluiten houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatie-netwerken, Besluiten :

Artikel 1.Ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken wordt verleend aan de heer Marc Vandercammen, vertegenwoordiger van de gezinsbelangen.

Art. 2.De heer Pieter-Jan De Koning wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken, als vertegenwoordiger van de gezinsbelangen. Hij voltooit het mandaat van zijn voorganger bedoeld in artikel 1.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 juni 2011.

De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE De Minister voor Ondernemingen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^