Ministerieel Besluit van 07 maart 2002
gepubliceerd op 20 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van het Observatorium van de Rechten op het Internet, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011103
pub.
20/06/2002
prom.
07/03/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van het Observatorium van de Rechten op het Internet, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten op het Internet


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten op het Internet, inzonderheid op artikel 3, Besluit :

Artikel 1.Het secretariaat van het Observatorium van de Rechten op het Internet is samengesteld uit twee secretarissen, elk van een verschillende taalrol.

Art. 2.De secretarissen worden aangewezen door de secretaris-generaal van het departement onder de bekleders van een betrekking van niveau 1 bij het Ministerie van Economische Zaken.

Art. 3.Het secretariaat stelt de notulen van de vergaderingen op, zorgt voor de voorbereiding en de follow-up van de erop betrekking hebbende informatie en, in voorkomend geval, voor de verspreiding van die informatie, inzonderheid via de internetsite van het Ministerie van Economische Zaken.

Art. 4.Het secretariaat beschikt over passende technische middelen binnen het departement van Economische Zaken.

Art. 5.Aan de leden van het secretariaat wordt geen presentiegeld toegekend.

Brussel, 7 maart 2002.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^