Ministerieel Besluit van 07 maart 2002
gepubliceerd op 20 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het Observatorium van de Rechten op het Internet, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten op

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011104
pub.
20/06/2002
prom.
07/03/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 MAART 2002. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het Observatorium van de Rechten op het Internet, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten op het Internet


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten op het Internet, inzonderheid op de artikelen 3 en 5, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangewezen als Voorzitter, de heer Thibault VERBIEST, advocaat.

Art. 2.Worden aangewezen onder de leden van het onderwijzend personeel van de universiteiten en universitaire centra, de heren Franklin DEHOUSSE, Bart DE SCHUTTER, Jos DUMORTIER, en Etienne MONTERO.

Art. 3.Wordt aangewezen als vertegenwoordigster van de Minister van Economie, Mevr. SĂ©verine WATERBLEY.

Art. 4.Worden aangewezen onder de vertegenwoordigers van de dienstverleners van de Informatiemaatschappij, Mevr. Caroline VEN, en de heren Rudi ROTH, Luc GOLVERS, en Karel UYTTENDAELE.

Art. 5.Wordt aangewezen als vertegenwoordigster van de Minister van Middenstand, Mevr. Machteld Ory.

Art. 6.Worden aangewezen onder de vertegenwoordigers van de gebruikers van Internet Mevr. Danielle JACOBS, Mevr. Ann DE ROECK-ISEBAERT, en de heren Marc VANDERCAMMEN, en Jean-Philippe DUCART. Brussel, 7 maart 2002.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^