Ministerieel Besluit van 07 mei 1999
gepubliceerd op 27 oktober 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 1998 tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemio

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016149
pub.
27/10/1999
prom.
07/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 MEI 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998016029 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen sluiten tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werksters van de indu type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de classificati type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997012544 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, tot vaststelling van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012546 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Socia type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden uit de voe sluiten betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen


De Minister van Landbouw en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991 en 6 augustus 1993, 21 december 1994 en 20 december 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werksters van de indu type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de classificati type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997012544 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, tot vaststelling van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012546 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Socia type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden uit de voe sluiten betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998016029 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen sluiten tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werksters van de indu type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de classificati type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997012544 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, tot vaststelling van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012546 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Socia type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden uit de voe sluiten betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen;

Gelet op de Richtlijn 97/12/EG van de Raad van 17 maart 1997 tot wijziging en bijwerking van de Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechterlijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautair handelsverkeer in runderen en varkens;

Gelet op de verordening 820/97/EEG van de Raad op 21 april 1997 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegend dat het gecomputeriseerd gegevensbestand voor de runderen gebaseerd is op de identificatie van elk rund volgens de verordening EG/820/97;

Overwegend dat het volledig operationeel karakter van het Belgisch gecomputeriseerd gegevensbestand voor de runderen aangevraagd is bij de Europese commissie op basis van de Verordening EG/820/97, in bijzonder artikel 6, paragraaf 3, eerste streepje en zal worden erkend vanaf 1 juli 1999;

Overwegend dat het hierdoor noodzakelijk is dat ook de runderen die onderworpen zijn aan speciale uitbatingsvoorwaarden onverwijld dienen te beschikken over een individueel paspoort, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, § 2, 5° van het ministerieel besluit van 29 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998016029 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen sluiten tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werksters van de indu type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de classificati type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997012544 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, tot vaststelling van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012546 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Socia type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden uit de voe sluiten betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen, worden in de Nederlandse tekst de woorden « te reinigen » vervangen door de woorden « gezond te maken ».

Art. 2.§ 1. Artikel 3, § 1, 2° van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « 2° een plattegrond van de kalvermesterij met vermelding van de nummering van de stallen en hun respectievelijke capaciteit alsook met de aanduiding van de uitrusting bedoeld in § 2". § 2. In artikel 3, § 2, 4° van hetzelfde besluit, worden in de Nederlandse tekst de woorden « te reinigen » vervangen door de woorden « gezond te maken ».

Art. 3.Artikel 6, § 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « Art. 6, § 1. Elk vervoer van kalveren van een erkende kalververzamelplaats naar een erkende kalvermesterij moet gebeuren onder dekking van een vervoersdocument dat de corresponderende oormerken vermeldt en dat wordt opgesteld per lot kalveren dat naar eenzelfde kalvermesterij wordt afgevoerd. Een model van vervoersdocument bedoeld in § 1, 2 en 3 wordt bijgevoegd in bijlage III van dit besluit. § 2. Elk vervoer van kalveren ingevoerd uit andere lidstaten, van een erkende kalververzamelplaats naar een erkende kalvermesterij, moet gebeuren onder dekking van een vervoersdocument dat de corresponderende oormerken vermeldt en dat wordt opgesteld per lot kalveren dat naar eenzelfde kalvermesterij wordt afgevoerd, alsook van het begeleidende gezondheidscertificaat, of van een kopie ervan per lot, waarop het erkenningsnummer en de datum van aanvoer in de erkende kalververzamelplaats vermeld zijn. § 3. Elk vervoer van kalveren ingevoerd uit derde landen, van een erkende kalververzamelplaats naar een erkende kalvermesterij, moet gebeuren onder dekking van een vervoersdocument dat de corresponderende oormerken vermeldt en dat wordt opgesteld per lot kalveren dat naar eenzelfde kalvermesterij wordt afgevoerd en van het begeleidend gezondheidscertificaat of van een kopie ervan per lot waarop het erkenningsnummer en de datum van aanvoer in de erkende kalververzamelplaats vermeld zijn. § 4. De verantwoordelijke van de kalververzamelplaats verzekert binnen de vijf dagen na het vervoer bedoeld in §§1 en 2 de overdracht van de paspoorten van de kalveren vermeld op het vervoersdocument aan de verantwoordelijke van de kalvermesterij.

Art. 4.In artikel 7, § 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 18 § 1" vervangen door de woorden « artikel 18, § 1 en artikels 23 en 24".

Art. 5.Een artikel 7bis, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingevoegd : « Art. 7bis § 1. In afwijking van artikel 18 § 1 en artikel 23 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werksters van de indu type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de classificati type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997012544 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, tot vaststelling van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012546 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Socia type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden uit de voe sluiten, wordt de termijn voor het overmaken van de paspoorten door de verantwoordelijke aan de vereniging verlengd tot maximaal 24 dagen na het begin van de opzet van één stal. § 2. In afwijking van artikel 18, § 1 en artikel 23 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werksters van de indu type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de classificati type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997012544 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, tot vaststelling van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012546 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Socia type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden uit de voe sluiten wordt de termijn voor het afleveren van de identificatiedocumenten door de vereniging aan de nieuwe verantwoordelijke verlengd tot maximaal 42 dagen na ontvangst.

Tegelijk wordt het officieel register mee afgeleverd. »

Art. 6.Een artikel 7 ter, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingevoegd : « Art. 7ter § 1. In afwijking van artikel 21 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werksters van de indu type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de classificati type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997012544 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, tot vaststelling van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012546 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Socia type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden uit de voe sluiten, houdt de verantwoordelijke van de kalvermesterij die de kalveren betrekt van een erkende kalververzamelplaats een voorlopig register bij totdat hij, samen met de nieuwe identificatiedocumenten, volgens de procedure bedoeld in artikel 7bis § 2 van dit besluit, het officieel register ontvangt van de vereniging. § 2. Het voorlopig register wordt door de erkende kalververzamelplaats afgeleverd aan de verantwoordelijke van de kalvermesterij tegelijk met het overmaken van de paspoorten zoals beschreven in artikel 6, § 4.

Een model van voorlopig register wordt bijgevoegd in bijlage IV van dit besluit. § 3. Vanaf ontvangst van het officieel register worden hierin de gegevens van het voorlopig register overgenomen en moet enkel het officieel register verder bijgehouden worden. »

Art. 7.Artikel 7quater, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingevoegd : «

Art. 7quater.In afwijking van artikels 16, § 2 en 17, § 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werksters van de indu type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de classificati type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997012544 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, tot vaststelling van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012546 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Socia type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden uit de voe sluiten, wordt bij rechtstreekse afvoer van vleeskalveren naar een binnenlands slachthuis het paspoort gevalideerd door de verantwoordelijke door het kleven van het gezondheidsvignet op de voorziene plaats en het plaatsen van een stempel die het beslagnummer en de datum van afvoer vermeldt.

Op elk vertrekluik wordt dezelfde stempel geplaatst. »

Art. 8.In bijlage II van hetzelfde besluit worden de woorden « aanvraag erkenning kalververzamelplaats » vervangen door de woorden « aanvraag erkenning kalvermesterij ».

Art. 9.Bijlage III van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage I van dit besluit.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 7 mei 1999.

K. PINXTEN

BIJLAGEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 mei 1999.

De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^