Ministerieel Besluit van 07 mei 2018
gepubliceerd op 04 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van bijzitter- personeelslid van de politiediensten bij de kamers van de Tuchtraad

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2018012376
pub.
04/06/2018
prom.
07/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012376

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


7 MEI 2018. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van bijzitter- personeelslid van de politiediensten bij de kamers van de Tuchtraad


Bij ministerieel besluit van 25 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012389 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 25/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012349 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 25/05/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 262 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten, - wordt hernieuwd, voor een termijn van twee jaar, als bijzitter-personeelslid van de politiediensten in de Tuchtraad: 1. voor de Franstalige kamer, operationeel kader: Plaatsvervangend bijzitter: CP Jean-Claude PAUL 2.voor de Nederlandstalige kamer, operationeel kader: Plaatsvervangend bijzitter: HCP Kurt TIREZ 3. voor de Franstalige kamer, administratief en logistiek kader: Effectief bijzitter: ADV Jérémy CIRLANDE 4.voor de Nederlandstalige kamer, administratief en logistiek kader: Effectief bijzitter: ADV Marijke GILLIS 5. voor de Nederlandstalige kamer, administratief en logistiek kader: Plaatsvervangend bijzitter: ADV Ilona RUYS - wordt aangewezen, voor een termijn van twee jaar, als bijzitter-personeelslid van de politiediensten in de Tuchtraad: 1.voor de Franstalige kamer, operationeel kader: Effectief bijzitter: HCP Sandrine SIMON 2. voor de Nederlandstalige kamer, operationeel kader: Effectief bijzitter: HCP Alwin LOX 3.voor de Duitstalige kamer, operationeel kader: Plaatsvervangend bijzitter: HCP Jean LACASSE 4. voor de Duitstalige kamer, operationeel kader: Effectief bijzitter: CP Hans FÖRSTER 5.voor de Franstalige kamer, administratief en logistiek kader: Plaatsvervangend bijzitter: ADV Emmanuelle de LEU de CECIL 6. voor de Duitstalige kamer, administratief en logistiek kader: Effectief bijzitter: CNT Jean-Pierre GRITTEN Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 mei 2018.

begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^