Ministerieel Besluit van 07 mei 2021
gepubliceerd op 01 juni 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat"

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2021041786
pub.
01/06/2021
prom.
07/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021041786

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


7 MEI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat"


De Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, 2de lid;

Gelet op de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), artikelen 61 tot 63;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009021065 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten tot vaststelling van de regels voor het beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat", hierna aangeduid als " koninklijk besluit van 20 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009021065 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten";

Gelet op het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat", zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 29 maart 2017, 12 oktober 2017, 10 januari 2019, 19 maart 2020 en 4 juni 2020, hierna aangeduid als " ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten";

Gelet op de ontslagen en de aanwijzingen van nieuwe leden door de ministers als bedoeld in artikel 6, § 1, 1°, van het voornoemde koninklijk besluit van 20 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009021065 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten, die plaatsgevonden hebben na de eedaflegging van de regering, op 1 oktober 2020, inzonderheid, de aanwijzing, op 16 november 2020, van mevrouw Sabine VAN BELLE door de Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, de aanwijzing, op 4 december 2020, van de heer Kristof VAN BELLEGHEM door de Minister van Defensie, de aanwijzing, op 17 december 2020, van de heer Olivier LOHEST door de ViceEerste Minister, Minister van Buitenlandse Zaken, de aanwijzing, op 3 februari 2021, van mevrouw Nele ROOBROUCK door de Eerste Minister en de aanwijzing, op 12 februari 2021, van de heer Xavier LEPOIVRE en de heer Laurent FLAMEND door de Staatssecretaris voor Relance en Strategische investeringen belast met Wetenschapsbeleid;

Overwegende de noodzakelijkheid om te voorzien in de uitvoering van de wet, alsook van het boven- vermelde koninklijk besluit van 20 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009021065 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten en de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De tekst onder punt (a), van 2°, van § 1, van artikel 2 van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten wordt vervangen als volgt: "LEPOIVRE, Xavier". § 2. De tekst onder punt (b), van 1°, van § 1, van artikel 2 van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten wordt vervangen als volgt: "FLAMEND, Laurent". § 3. De tekst onder 2°, van § 1, van artikel 2 van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten wordt vervangen als volgt: "LOHEST, Olivier". § 4. De tekst onder 3°, van § 1, van artikel 2 van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten wordt vervangen als volgt: "VAN BELLE, Sabine". § 5. De tekst onder 4°, van § 1, van artikel 2 van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten wordt vervangen als volgt: "VAN BELLEGHEM, Kristof". § 6. De tekst onder 5°, van § 2, van artikel 2 van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten wordt vervangen als volgt: "ROOBROUCK, Nele".

Art. 2.§ 1. De tekst onder punt (a), van § 2, van artikel 2 van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten wordt vervangen als volgt: "THE INTERNATIONAL POLAR FOUNDATION, vertegenwoordigd door HUBERT, Alain". § 2. De tekst onder het punt (b), van § 2, van artikel 2 van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten wordt vervangen als volgt: "PERIER, Olivier". § 3. De tekst onder punt (c), van § 2, van artikel 2 van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten wordt vervangen als volgt: "GREINDL, Louis". § 4. De tekst onder punt (d), van § 2, van artikel 2 van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten wordt vervangen als volgt: "SAVERYS, Marc". § 5. De tekst onder punt (e), van § 2, van artikel 2 van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten wordt vervangen als volgt: "SPEECKAERT, Marc". § 6. De tekst onder punt (f), van § 2, van artikel 2 van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten wordt vervangen als volgt: "STEEL, Piet".

Art. 3.De tekst van het eerste lid van artikel 3 van het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011330 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten wordt vervangen als volgt: "De heer Xavier LEPOIVRE wordt aangewezen als voorzitter van de Beleidsraad".

Art. 4.De aanwijzingen als bedoeld in dit besluit treden in werking conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009021065 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" sluiten.

De benoeming als bedoeld in artikel 3 treedt in werking vanaf 12 februari 2021.

Brussel, 7 mei 2021.

Th. DERMINE


begin


Publicatie : 2021-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^