Ministerieel Besluit van 07 november 2000
gepubliceerd op 24 november 2000

Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014262
pub.
24/11/2000
prom.
07/11/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


7 NOVEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen, inzonderheid op artikel 4, eerste lid, 1°, f);

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 1996 betreffende de brevetten, certificaten, getuigschriften en dienstbewijzen die vereist zijn voor de zeeviserijvaart, inzonderheid op artikel 8, § 2, Besluit : Enig artikel. Worden benoemd tot voorzitter en leden van de examencommissies voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 september 2000 : A. Examencommissie voor stafpersoneel van de Zeevisserij, afdeling dek.

Voorzitter : De heer M. Danneels, scheepvaartinspecteur (dek) bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart.

Plaatsvervangend Voorzitter : De heer B. Heylbroeck, ingenieur bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart.

Leden : Mevr. Van Driessche, A.; de heren : Gehesquière, J.; Geleyns, J.; Marin, J.-P.; Savels, D.;

Vantorre, R., leraars bij het Provinciaal Maritiem Instituut; de heren : Carlier, Ph.; Cattoor, H., leraars aan de school van het koninklijk Werk « IBIS » te Bredene.

Plaatsvervangende leden : De heren : Kyndt, E.; Lauwereins, F.; Scherrens, J.; Utterwulghe, G.;

Vandierendonck, F., leerkrachten bij het Provinciaal Maritiem Instituut; de heren : Lauwereins, F.; P. Vancraeynest, leraars aan de school van het Koninklijk Werk « IBIS » te Bredene.

B. Examencommissie voor stafpersoneel van de Zeevisserij, afdeling machines.

Voorzitter : De heer M. Broucke, ingenieur-directeur bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart.

Plaatsvervangend voorzitter : De heer B. Heylbroeck, ingenieur bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart.

Leden : Mevr. Vandriessche, A.; de heren Hennaert, R.; Lycke, E.; Michiels, H.; Savels, D.; Savels, J.; Vantorre, R., leraars bij het Provinciaal Maritiem Instituut; de heren Pieters, J., Schaep, V., scheepvaartinspecteurs (machines) bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart; de heren Depaepe, F.; Maesen, E.; Schiltz, B.; Vermote, J., experten van de zeevisserij.

Plaatsvervangende leden : De heren Lauwereins, F.; Marin, J.-P.; Matthys, J.; Utterwulghe, G.;

Vandierendonck, F., leerkrachten bij het Provinciaal Maritiem Instituut.

Brussel, 7 november 2000.

Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^