Ministerieel Besluit van 07 november 2014
gepubliceerd op 12 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2014 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van d

bron
vlaamse overheid
numac
2014036894
pub.
12/12/2014
prom.
07/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


7 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014036472 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de fina sluiten betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen


De Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode,

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^