Ministerieel Besluit van 07 november 2016
gepubliceerd op 01 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vervanging van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024261
pub.
01/12/2016
prom.
07/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024261

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


7 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot vervanging van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 270, § 1, alinea 1, 1° en 2°, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, ter vertegenwoordiging van de minister bevoegd voor Volksgezondheid en Sociale Zaken ter vervanging van de heer Van Damme Brieuc, van wie hij het mandaat zal beëindigen: - De heer Mores, Benoît, wonende te Ekeren.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 7 november 2016.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie DE BLOCK


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^