Ministerieel Besluit van 07 november 2017
gepubliceerd op 18 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017032230
pub.
18/01/2018
prom.
07/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032230

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


7 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media Gelet op het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 november 1991 houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 april 2016 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030947 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers sluiten tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de volgende kwalificatieniveaus wordt toegekend aan de personen hierna vermeld: B. AANGESTELD NAVORSER: CORDY Maxime, JACQUES Jerry.

Art. 2.De hierbij gevoegde tabellen bepalen voor elke persoon bedoeld bij artikel 1: - de datum van erkenning van het niveau, onder de rubriek "DATNIV". - de wetenschappelijke anciënniteit, berekend in jaren en maanden, vermeld in de twee voorafgaande kolommen "AN" en "M".

Art. 3.Het ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2017 tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij her decret van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers, wordt opgeheven.

Brussel, 7 november 2017.

J.-Cl. MARCOURT

CHARGE DE RECHERCHE

NIV

NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

TITRE

ETABL

AN

M

DATNIV

B

CORDY

Maxime

16.11.1988

Docteur en Sciences

UNAMUR

4

8

01.01.2017

JACQUES

Jerry

18.12.1987

Docteur en Information et Communication

UNAMUR

4

3

01.01.2017


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^