Ministerieel Besluit van 07 november 2017
gepubliceerd op 18 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017032234
pub.
18/01/2018
prom.
07/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032234

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


7 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Gelet op het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 november 1991 houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 april 2016 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de voorstellen ingediend door de universitaire instellingen, Besluit :

Artikel 1.Krachtens het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers, wordt de erkenning van de kwalificatieniveaus Niveau B. AANGESTELD NAVORSER COGELS Serge, JANJEVIC Milena, LEBACQ Theresa, MEROC Estelle, MERTENS Christophe, WAUTHOZ Nathalie.

Niveau B. EERSTAANWEZEND ONDERZOEKSLOGISTIEKER DEHAECK Sam, VANDENBROUCKE Anneloes.

Niveau C. BEVOEGD VEKLAARD NAVORSER LONYS Laurent, MERTENS Benjamin. toegekend aan de voornoemde personen.

Art. 2.De hierbij gevoegde tabellen bepalen voor elke persoon bedoeld bij artikel 1 : - de datum van erkenning van het niveau, onder de rubriek "DATNIV". - de wetenschappelijke anciënniteit, berekend in jaren en maanden, vermeld in de twee voorafgaande kolommen "AN" en "M".

Brussel, 7 november 2017.

J.-Cl. MARCOURT


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^