Ministerieel Besluit van 07 november 2017
gepubliceerd op 24 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Monteur-elektricien » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de tweede graad

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018010017
pub.
24/01/2018
prom.
07/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010017

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


7 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Monteur-elektricien » (code 215020Sl0Dl) gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de tweede graad


DE MINISTER VAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het gunstig advies gegeven op 23 juni 2017 door de Overleg- en Erkenningsraad van de "Service Francophone des Métiers et Qualifications";

Gelet op het eensluidend advies van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie van 1 september 2017;

Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de afdeling « Monteur-elektricien » (code 215020S10D1) alsook de referentiedossiers van de onderwijseenheden waaruit die afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Deze afdeling wordt gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de tweede graad.

Zes van de onderwijseenheden waaruit de afdeling bestaat, worden gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs en één onderwijseenheid wordt gerangschikt op het niveau van het lager secundair kwalificatieonderwijs.

Art. 2.Het bekwaamheidsbewijs dat wordt uitgereikt op het einde van de afdeling « Monteur-elektricien » (code 215020S10D1) is het kwalificatiegetuigschrift van « Monteur-elektricien » dat specifiek is voor het lager secundair onderwijs voor sociale promotie.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2017.

Brussel, 7 november 2017.

I. SIMONIS Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke kansen


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^