Ministerieel Besluit van 07 oktober 2015
gepubliceerd op 26 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007259
pub.
26/10/2015
prom.
07/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015007259

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


7 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997007120 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997007097 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende samenstelling van de Stagecommissie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, zoals zij werd gewijzigd;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals zij werd gewijzigd, artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals het werd gewijzigd, artikel 34, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997007120 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997007097 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende samenstelling van de Stagecommissie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, zoals het werd gewijzigd, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 14 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997007120 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997007097 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende samenstelling van de Stagecommissie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging wordt vervangen als volgt : "

Art. 3.De heren L. Oplieger en J. Ginis, Adviseurs-generaal, zijn respectievelijk aangewezen als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het Basisoverlegcomité.".

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 4.Worden aangewezen als gewone leden van de afvaardiging van de overheid bij dit Basisoverlegcomité : a.De heer J. Ginis, Adviseur-generaal; b. De heer F.Brichard, Adviseur; c. Mevr.E. Point, Adviseur; d. Mevr.M. Ancion, Attaché; e. Mevr.M-A. Delfosse, Attaché; f. Mevr.S. Vanbeveren, Attaché.".

Art. 3.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 5.Worden aangewezen als respectievelijke plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid bij dit Basisoverlegcomité : a. De heer L.Castel, Adviseur; b. De heer W.Moreels, Adviseur; c. De heer E.Baertsoen, Attaché; d. Mevr.J. Dister, Attaché; e. Mevr.D. Laurent, Attaché; f. De heer T.van Rouveroij van Nieuwaal, Attaché.".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 september 2015.

Brussel, 7 oktober 2015.

Steven VANDEPUT


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^