Ministerieel Besluit van 07 september 2017
gepubliceerd op 21 september 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Gevangenis Gent van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017031177
pub.
21/09/2017
prom.
07/09/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031177

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


7 SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Gevangenis Gent van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen


De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 9 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 25/06/2008 numac 2008000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende het BNIP Gevangenis Gent, voorgelegd door de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Besluit : Enig artikel. Het BNIP Gevangenis Gent van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Voor het aangepaste gedeelte van het plan is een nieuwe aanvraag tot goedkeuring nodig.

Brussel, 7 september 2017.

J. JAMBON


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^