Ministerieel Besluit van 08 april 2005
gepubliceerd op 11 juli 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2003 houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000420
pub.
11/07/2005
prom.
08/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2003 pub. 28/10/2003 numac 2003000791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002, houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikel 130;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002000732 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatrege sluiten tot vaststelling van de procedure en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op plaatsen gelegen op het belgische grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2003 pub. 28/10/2003 numac 2003000791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra;

Gelet op het feit dat de Commissie, met het oog op de optimale werking ervan, dient uitgebreid te worden met een aantal leden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 2°, van het ministerieel besluit van 9 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2003 pub. 28/10/2003 numac 2003000791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra sluiten, voor wat betreft de Nederlandstalige leden, wordt vervangend door : « 2° Mevr. Linda Luytens, de heren Frank Coel en Oscar Vankesbeeck, advocaten. De heer Tom Vander Beken, houder van een leeropdracht rechtswetenschappen aan de Universiteit Gent. »

Art. 2.Artikel 1, 2°, van het ministerieel besluit van 9 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2003 pub. 28/10/2003 numac 2003000791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra sluiten, voor wat betreft de Franstalige leden, wordt vervangen door : « 2° De heren Pierre Monville en Savas Salman, advocaten. » Brussel, 8 april 2005.

P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^