Ministerieel Besluit van 08 april 2008
gepubliceerd op 24 april 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 april 2007 tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000412
pub.
24/04/2008
prom.
08/04/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 APRIL 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelij sluiten tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999, 10 juni 2001, 25 april 2004, 7 mei 2004, 27 december 2004, 2 september 2005, 27 december 2005, 8 juin 2006 en 1 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair ve type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk sluiten betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, inzonderheid op de artikelen 96 tot en met 101;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelij sluiten tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 12 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelij sluiten tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking : - worden de woorden « de heer Beukeleirs, Yves » vervangen door de woorden « de heer De Bruyn, Léon »; - worden de woorden « de heer Ledieu, Stany » vervangen door de woorden « de heer Van Keirsbilck, Thierry ».

Art. 2.Dit ministerieel besluit treedt in werking op 1 april 2008.

Brussel, 8 april 2008.

P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^