Ministerieel Besluit van 08 april 2009
gepubliceerd op 27 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011181
pub.
27/04/2009
prom.
08/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 APRIL 2009. - Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006


De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Gelet op de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, artikel 44, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2006 tot oprichting van een Algemene Directie Mededinging bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008011472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, Besluit :

Artikel 1.Worden overeenkomstig artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, gemachtigd, de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging waarvan de namen volgen : de heer Steenbergen, Jacques, directeur-generaal; de heer Isselée, Johan, adviseur; de Mevrn. Bouillet, Anne; Chaoui Mezabi, Nawal; De Vliegher, Katrijn;

Delmeire, Charlotte; Léonard, Julie; Makoko, Michèle; Mutamba, Jeanne;

Prévot, Anne-Charlotte; Simsek, Eylem; Tapia Rodriguez, Aurélie;

Teugels, Nancy; Verbanck, Lindsey; Van Goethem, Silvie; Walrant, Anne;

Wyns, Devi; attachés; de heren Baert, Tillo; Capierri, Cosimo; Coppé, Patrick; De Kerpel, Dieter; Frennet, Axel; Godfurnon, Alain; Henrotte, Serge; Marchand, Karel; Marlière, Géry; Moerman, Eric; Perreaux, Julien; Persoons, Dirk; Schroyen, Davy; Sleebus, Herman; Van den Berghe, Christiaan;

Vermeulen, Bart; Vertongen, Dirk; Wettinck, Carl; attachés;

Mevr. Sterckval, Nathalie, administratief deskundige; de heren Abderhamane, Frédéric; De Coninck, Jellis, administratief deskundigen.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 16 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008011472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 april 2009.

V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^