Ministerieel Besluit van 08 april 2011
gepubliceerd op 26 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024088
pub.
26/04/2011
prom.
08/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


8 APRIL 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006022782 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Radiodiagnose sluiten houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose, Besluit : Enig artikel. Dr. Meunier, Paul, Saint-Georges-sur-Meuse, houder van de academische graad van arts en erkend als specialist, wordt benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose, op de voordracht van de « Université de Liège », ter vervanging van Dr. Trotteur, Geneviève, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Brussel, 8 april 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^