Ministerieel Besluit van 08 april 2011
gepubliceerd op 26 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024090
pub.
26/04/2011
prom.
08/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


8 APRIL 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006022470 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie sluiten houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie, Besluit : Enig artikel. Dr. D'Hooge, Annick, Aartselaar, houder van de academische graad van arts en erkend als specialist, wordt benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de geriatrie, op de voordracht van de Universiteit Antwerpen, ter vervanging van Dr. Moeremans, Marie-Helene, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Brussel, 8 april 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^