Ministerieel Besluit van 08 augustus 2003
gepubliceerd op 13 augustus 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk verboden wordt

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027722
pub.
13/08/2003
prom.
08/08/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 AUGUSTUS 2003. - Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk verboden wordt


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op de beslissing van de Waalse Hoge Visraad tijdens zijn zitting van 8 augustus 2003;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het vissen gevaarlijk kan zijn voor de instandhouding van de vispopulaties wegens de buitengewone omstandigheden, met name laagwater, Besluit :

Artikel 1.Het vissen wordt tijdelijk verboden in het Waalse Gewest.

Het blijft echter toegestaan in : - alle kanalen; - de Samber (met inbegrip van killen of « Oude Samber »); - de Schelde; - de gekanaliseerde Dender; - stuwmeren.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 8 augustus 2003.

J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^