Ministerieel Besluit van 08 december 2003
gepubliceerd op 02 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003023097
pub.
02/02/2004
prom.
08/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2003. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 8 augustus 1984, 13 maart 1985, van 12 augustus 1985, van 13 juni 1986 en van 16 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998022690 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministeriële besluiten houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001022754 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande geneesheren als stagemeester in de huisartsgeneeskunde wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : Dr. Melon, I., Attert;

Dr. Vanmeerbeek, M., Liège.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 november 2003.

Brussel, 8 december 2003.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^