Ministerieel Besluit van 08 december 2006
gepubliceerd op 17 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Nationaal Geografisch Instituut

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2006007348
pub.
17/01/2007
prom.
08/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Nationaal Geografisch Instituut


De Minister van Landsverdediging, Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1° en 15°, hertseld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 3, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel sluiten betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 224, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 10 februari 2006, Besluit :

Artikel 1.In uitvoering van artikel 224, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel sluiten betreffende de loopbaan A van het rijkspersoneel, gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 mei 2005, wordt een vakrichting toegewezen aan de ambtenaren van niveau A van het Nationaal Geografisch Instituut overeenkomstig de bijlage dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004.

Brussel, 8 december 2006.

A. FLAHAUT

Bijlage : Toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 8 december 2006 tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Nationaal Geografisch Instituut.

De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^