Ministerieel Besluit van 08 december 2006
gepubliceerd op 29 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de toelating tot uitbreiding van het gebruik van het subsysteem rollend materieel « Elektrische motorrijtuig Type Z 2000 » van de Luxemburgse spoorwegen, op een deel van het Infrabel spoorwegnet

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2006014283
pub.
29/12/2006
prom.
08/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit houdende de toelating tot uitbreiding van het gebruik van het subsysteem rollend materieel « Elektrische motorrijtuig Type Z 2000 » van de Luxemburgse spoorwegen, op een deel van het Infrabel spoorwegnet


De Minister van Mobiliteit, Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de interoperabiliteit van het conventionele Trans-Europees spoorwegsysteem, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004014033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging voor de ingebruikneming van subsystemen van structurele aard die deel uitmaken van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem sluiten betreffende de modaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging voor de ingebruikneming van subsystemen van structurele aard die deel uitmaken van het conventionele Trans-Europees spoorwegsysteem;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de Nationale Maatschappij van de Luxemburgse spoorwegen de uitbreiding van de toelating tot gebruik van het subsysteem rollend materieel « Elektrische motorrijtuig Type Z 2000 », vraagt op een deel van het Infrabel spoorwegnet;

Overwegende dat door het ontbreken van technische specificaties inzake interoperabiliteit, de nationale reglementering, meer bepaald het ARGSI 2.1.1. - lastenboek voor het materieel, van toepassing is en dat deze regels in overeenstemming zijn met de voorschriften van de Internationale Unie van Spoorwegen (UIC);

Overwegende dat het technische dossier, ingediend door de Nationale Maatschappij van de Luxemburgse Spoorwegen ter ondersteuning van haar aanvraag, volledig is en werd onderzocht door Belgorail, de aangemelde instantie belast met de uitvoering van de verificatie t.o.v. de nationale reglementering;

Overwegende dat het attest van overeenstemming nr. 1615/1/SB/05/RST/MR.06.1.06, afgeleverd op 6 december 2006 door Belgorail, bevestigt dat het onderzoek van de resultaten van de uitgevoerde testen geen elementen bevat die een uitbreiding van de ritten in enkele samenstelling beletten, Besluit :

Artikel 1.De uitbreiding van het gebruik van het subsysteem rollend materieel « Elektrische motorrijtuig Type Z 2000 » wordt toegelaten op het 25 kV net, in enkele samenstelling en aan een maximale snelheid van 120 Km/u voor de hiernavolgende trajecten : Gouvy - Trois-Ponts;

Athus - Virton.

Dit materieel zal onder verantwoordelijkheid van de NMBS, in de hoedanigheid van een spoorwegonderneming in bezit van een veiligheidscertificaat, rijden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 10 december 2006.

Brussel, 8 december 2006.

R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^