Ministerieel Besluit van 08 december 2014
gepubliceerd op 19 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 december 2014-2024

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014004025
pub.
19/12/2014
prom.
08/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 december 2014-2024


De Minister van Financien Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, artikelen 1, 4, 6 en 10, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002, 18 februari 2003, 31 juli 2004, 10 november 2006, 23 mei 2007, 23 februari 2012, 29 maart 2012 en 17 februari 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 2014 dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting in 2014, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes", artikel 1, 2° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 mei 2003 en 24 mei 2007, Besluit :

Artikel 1.Er wordt overgegaan tot de uitgifte van een lening genaamd: « Staatsbon op 10 jaar ».

Art. 2.De Staatsbon op 10 jaar - 4 december 2014-2024 rent 1.10 pct 's jaars vanaf 4 december 2014 tot en met 3 december 2024.

Art. 3.De openbare inschrijving op deze Staatsbons zoals bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt opengesteld op 25 november 2014; zij wordt afgesloten 3 december 2014.

De datum van betaling is vastgesteld op 4 december 2014. De betaling is volledig in speciën.

Art. 4.De uitgifteprijs van de Staatsbon op 10 jaar - 4 december 2014-2024 is vastgesteld tegen 100.00 pct van de nominale waarde.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking op 25 november 2014.

Brussel, 8 december 2014.

J. VAN OVERTVELDT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^