Ministerieel Besluit van 08 december 2020
gepubliceerd op 14 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2020016306
pub.
14/12/2020
prom.
08/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020016306

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


8 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie


De Minister van Defensie, Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie sluiten betreffende de organisatie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, artikel 2, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 januari 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014007034 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v sluiten tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, artikel 2, zesde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 januari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019030113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanduiding van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie sluiten houdende aanduiding van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie;

Overwegende dat de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie dient vervangen te worden omwille van zijn aanvraag tot ontslag, Besluit :

Artikel 1.De heer André FONTAINE wordt eervol ontslag verleend als afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

Art. 2.De heer Jamil ARAOUD wordt aangesteld als afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 29 januari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019030113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanduiding van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie sluiten houdende aanduiding van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020.

Brussel, 8 december 2020.

L. DEDONDER


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^