Ministerieel Besluit van 08 februari 2002
gepubliceerd op 15 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
ministerie van financien
numac
2002003074
pub.
15/02/2002
prom.
08/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2002. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, inzonderheid artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 april 2000;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, inzonderheid artikel 94, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 augustus 2000 en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001003583 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten;

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dit besluit voornamelijk tot doel heeft de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001003583 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, dat ten gevolge van de ingediende verzoeken door de marktdeelnemers bepaalde prijsklassen ingevoegd moeten worden in deze tabel; dat de met deze nieuwe prijsklassen overeenstemmende fiscale kentekens zo vlug mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld van de marktdeelnemers in gefabriceerde tabak; dat, onder deze voorwaarden, de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak zonder uitstel moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.Artikel 94 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 augustus 2000, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 94.Voor de heffing van de accijns en eventueel de bijzondere accijns op tabaksfabrikaten die werden aangehaald ten laste van onbekenden, alsmede op tabak die het voorwerp is van een onregelmatig bezit of vervoer en waarvoor een overtreding werd vastgesteld, wordt de kleinhandelsprijs, welke ook de herkomst is van deze producten, als volgt bepaald : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak uitgedrukt in BEF, gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel voor gefabriceerde tabak en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001003583 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt opgeheven.

Art. 3.De tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak uitgedrukt in euro, ingelast in het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak door het ministerieel besluit van 3 oktober 2001 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001003583 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen door de volgende nieuwe tabel in bijlage.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2002.

Brussel, 8 februari 2002.

D. REYNDERS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 8 februari 2002 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^