Ministerieel Besluit van 08 februari 2002
gepubliceerd op 08 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2002007051
pub.
08/03/2002
prom.
08/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op de artikelen 42, § 1, 2e lid en 44;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 11 mei 1987, 28 april 1995 en 10 juni 1999, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 11 mei 1987, 28 april 1995 en 10 juni 1999, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 3.De volgende ambtenaren zijn aangewezen als gewone leden van de afvaardiging van de overheid bij dit Basisoverlegcomité : Mevr. Ir. I. Vanden Berghe (N), leidend ambtenaar.

De heer B. Jouret (F), adjunct-leidend ambtenaar.

De heer J.P. De Weer (N), adviseur-generaal.

De heer J. Theatre (F), adviseur-generaal.

De heer J. Nackaerts (F), adviseur.

Mevr. M.C. Stacino (N), rechtskundig adviseur.

Mevr. I. Dewitte (F), rechtskundig adviseur.

De heer J. Vanommeslaeghe (N), geograaf-directeur. »

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 4.De volgende ambtenaren zijn aangewezen als plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid bij dit Basisoverlegcomité : De heer B. Jouret (F), adjunct-leidend ambtenaar.

De heer R. De Vylder (N), hoofd van een afdeling.

De heer E. Bayers (F), geograaf.

De heer H. Prils (N), hoofd van een afdeling.

De heer R. Muylaert (N), geograaf.

Mevr. N. Delattre (F), geograaf.

Mevr. P. Grogna (F), adjunct-adviseur.

De heer W. Verlinden (N), geograaf. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 8 februari 2002.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^