Ministerieel Besluit van 08 februari 2002
gepubliceerd op 07 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022149
pub.
07/03/2002
prom.
08/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2002. - Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe Farmacopeecommisie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 31 maart 1977, inzonderheid artikel 2;

Op voorstel van de Farmacopeecommissie, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot corresponderende leden van de Farmacopeecommissie tot 19 januari 2006 : APERS, S., apotheker;

AMIGHI, K., apotheker, professor aan de « Université Libre de Bruxelles »;

AMELOOT, Ch., apotheker;

BOCK, C., apotheker;

BONNARD, J., apotheker;

BORENSZTEJN, C., apotheker;

BOSSUYT, C., apotheker;

CANTINEAU, R., apotheker;

CHARLIER, F., apotheker;

CORTHOUT, J., apotheker;

COURSELLE, P., apotheker;

CRAENHAELS, E., licentiaat in de scheikundige wetenschappen;

CROMMEN, J., apotheker, professor aan de « Université de Liège »;

DANDACHI, A., apotheker;

DEBUNNE, A., apotheker;

DECLERCK, P., apotheker, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven;

DE CUYPER, V., apotheker;

DEGREEF, H., doctor in de geneeskunde, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven;

DELPORTE, J.P., apotheker, professor aan de « Université de Liège »;

DE LOOF, J., doctor in de geneeskunde;

DE MUYLDER, J.A., apotheker;

DE SMEDT, M., apotheker;

DEVLEESCHOUWER, M., apotheker, professor aan de « Université Libre de Bruxelles »;

DE WITTE, P., apotheker, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven;

DOBBELAER, R., licentiaat in de scheikundige wetenschappen;

DREYFUS, E., apotheker;

DUCHENE, M., ingenieur in de scheikunde en de biochemie;

ELSEN, C., apotheker;

EVRARD, B., apotheker;

FALLAIS, Ch., apotheker;

FONTAINE, J., apotheker, professor aan de « Université Libre de Bruxelles »;

FORIERS, A., licentiaat in de chemische wetenschappen, professor aan de Vrije Universiteit Brussel;

GALLEZ, B., apotheker, professor aan de « Université Catholique de Louvain »;

HANQUIN, J.M., apotheker;

HECQ, J.D., apotheker;

HERNE, P., apotheker;

HOET, P., licentiaat in de chemische wetenschappen;

HOYOIS, J., apotheker;

HUBERT, Ph., apotheker;

KINGET, R., apotheker, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven;

KUPPERS, H.V., apotheker;

LAMENS, R., apotheker;

LOUIS, P., apotheker;

MAES, A., apotheker;

MASSART, D.L., licentiaat in de chemische wetenschappen, professor aan de Vrije Universiteit Brussel;

MAZY, H., apotheker;

MELLA, C., apotheker;

MERGAN, D., apotheker;

MISSON, Ph., apotheker, luitenant-kolonel;

NEVE, J., apotheker, professor aan de « Université Libre de Bruxelles »;

PARMENTIER, F., licentiaat in de chemische wetenschappen;

PEETERS, R., apotheker;

PETRE, L., apotheker;

PREAT, V., apotheker, professor aan de « Université Catholique de Louvain »;

REMON, J.P., apotheker, professor aan de Universiteit Gent;

ROISIN, T., apotheker;

SAEVELS, J., apotheker;

SCOUVART, J., apotheker;

STREPENNE, I., apotheker;

SWINNE, C., apotheker, luitenant-kolonel o.r.;

TITS, M., apotheker;

TOTTE, J., apotheker, professor aan de Universiteit Antwerpen;

TROMMELMANS, P., apotheker;

VANDAMME, E., ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrie, professor aan de Universiteit Gent;

VAN DEN MOOTER, G., apotheker, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven;

VANDER HEYDEN, Y., apotheker;

VAN GYSEGHEM, D., apotheker;

VAN LIERDE, A., apotheker-directeur bij de algemene farmaceutische inspectie;

VAN OBBERGEN, L., apotheker;

VAN ROMPAY, J., licentiaat in de scheikundige wetenschappen;

VAN SCHEPDAEL, A., apotheker, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven;

VERBRUGGEN, A., apotheker, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven;

VRANCKX, R., licentiaat in de scheikundige wetenschappen;

WAGMANS, Y., apotheker.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 januari 2001.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 27 april 1997 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie wordt opgeheven.

Brussel, 8 februari 2002.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^