Ministerieel Besluit van 08 februari 2011
gepubliceerd op 17 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jury van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België

bron
federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2011021013
pub.
17/02/2011
prom.
08/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jury van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 1, 3°, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 4, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden, inzonderheid op artikel 19, 9°;

Gelet op de voorstellen geformuleerd door de Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, Besluiten :

Artikel 1.Worden aangewezen binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België als : 1° voorzitter : Mevr.Tania Dekens, Stafdirecteur van de Nederlandse taalrol; 2° plaatsvervangende voorzitter : de heer Marc Beumier, Adviseur-generaal van de Franse taalrol.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010.

Art. 3.De Voorzitter van de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 februari 2011.

D. REYNDERS Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^