Ministerieel Besluit van 08 januari 2008
gepubliceerd op 13 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2008 zullen worden samengesteld

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007018
pub.
13/02/2008
prom.
08/01/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2008 zullen worden samengesteld


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 23 december 1955 betreffende de hulpofficieren van de luchtmacht, piloten en navigatoren, inzonderheid op artikel 10bis, ingevoegd bij de wet van 13 juli 1976;

Gelet op de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de beroepsofficieren van de krijgsmacht, inzonderheid op artikel 23, gewijzigd bij de wet van 16 juli 2005;

Gelet op de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de krijgsmacht, inzonderheid op artikel 44, 1°, vervangen bij de wet van 16 juli 2005;

Gelet op de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren, inzonderheid op artikel 32, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 november 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 1991 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader, inzonderheid op artikel 12, § 3, Besluit :

Artikel 1.Zijn aangewezen om het voorzitterschap waar te nemen van de onderzoeksraden die in de loop van het jaar 2008 zullen samengesteld worden : Voorzitter : Generaal-majoor Clement Guy.

Plaatsvervangende voorzitter : Generaal-majoor Compernol Marc.

Art. 2.De zaken in 2007 voorgelegd aan de onderzoeksraden zullen door de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter aangewezen voor het jaar 2007 afgehandeld worden.

Brussel, 8 januari 2008.

P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^