Ministerieel Besluit van 08 januari 2016
gepubliceerd op 09 augustus 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000469
pub.
09/08/2016
prom.
08/01/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** **** DE


einde


Publicatie : 2016-08-09 **** : 2016000469

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


8 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling


De hierna volgende tekst is de **** vertaling van het ministerieel besluit van 8 januari 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 14 januari 2016).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor **** vertaling in ****.

**** **** DIENST **** 8. **** 2016 - **** **** **** **** des **** **** **** 18.**** 2009 **** **** **** **** des **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** **** des **** **** **** 17. **** 1995 **** **** der **** des Ministers in **** **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** **** ****, **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, der Artikel 47/1 bis 47/3; **** des **** **** **** 8. Oktober 1981 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, des Artikels 58; **** des **** **** **** 18. **** 2009 **** **** **** **** des **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** **** des **** **** **** 17. **** 1995 **** **** der **** des Ministers in **** **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, **** **** **** den **** **** **** 19. **** 2014;

In der ****, **** der **** **** **** **** **** **** ****, die das **** **** **** **** die in Artikel 47/1 des **** **** 15. **** 1980 **** anderen **** **** **** **** ****, **** **** **** ****, **** die ****, die die **** **** ****, **** ****;

In der ****, **** die **** **** werden ****, **** die **** des **** **** ****, **** **** **** **** **** **** **** des **** **** ****; **** **** **** **** die **** **** ****, die **** **** den **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ein **** **** ****, nicht **** **** werden ****; **** **** des **** **** 22. Juli 1993 **** **** **** **** in **** **** den **** ****; **** **** des **** **** 30. **** 2001; **** **** des **** **** **** 2. Oktober 1937 **** **** des **** der ****; **** **** des **** **** **** 29. Oktober 2001 **** die **** **** die **** der **** in den **** **** **** **** den **** **** ****; **** **** des **** **** **** 25. April 2005 **** **** der **** **** die **** **** in **** **** ****, ****: Artikel 1 - In Artikel 6 § 1 des **** **** **** 18. **** 2009 **** **** **** **** des **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** **** des **** **** **** 17. **** 1995 **** **** der **** des Ministers in **** **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, **** **** **** den **** **** **** 26. **** 2013, werden **** den **** "Artikel 42****;" **** den **** "Artikel 49 § 1 ****. 6, § 2 **** 1 **** § 3;" die **** "Artikel 47/1 bis Artikel 47/3;" ****.

Art. 2 - In Artikel 13 **** ****, **** **** **** den **** **** **** 7. **** 2013, werden **** den **** "Artikel 57;" **** den **** "Artikel 69**** § 3;" die **** "Artikel 58;" ****.

Art. 3 - **** **** **** **** **** seiner **** **** **** **** in ****. ****, den 8. **** 2016 **** **** **** **** **** **** ****. ****


begin


Publicatie : 2016-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^