Ministerieel Besluit van 08 januari 2021
gepubliceerd op 15 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020044384
pub.
15/01/2021
prom.
08/01/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044384

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


8 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, artikel 5ter, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 november 2008 en 3 augustus 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juli 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 7 december 2020;

Gelet op het protocol nr. 758 van 14 december 2020 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, Besluit : Enig artikel. De bijlage 1 bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A wordt vervangen door de bijlagen 1 en 2 bij dit ministerieel besluit.

Brussel, 8 januari 2021.

P. DE SUTTER

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 8 januari 2021 houdende de classificatie van de functies van niveau A

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 8 januari 2021 houdende de classificatie van de functies van niveau A FILIP Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 8 januari 2021 houdende de classificatie van de functies van niveau A

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 8 januari 2021 houdende de classificatie van de functies van niveau A FILIP Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^