Ministerieel Besluit van 08 juli 2002
gepubliceerd op 12 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie

bron
ministerie van justitie
numac
2002009392
pub.
12/07/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van Sector III - Justitie, gegeven op 16 april 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 april 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 24 oktober 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 22 januari 2002, Besluit :

Artikel 1.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie worden onderverdeeld als volgt : ADMINISTRATIEF PERSONEEL - de betrekking van vertaler-revisor-directeur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 13 B; - 11 van de 43 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 13 B; - de betrekking van industrieel ingenieur-directeur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 13 B; - de betrekking van geneesheer kan bezoldigd worden in de weddenschaal 10 E of 10 F; - de betrekking van ingenieur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 10 E of 10 F; - 5 van de 13 betrekkingen van vertaler-revisor worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C; - 90 van de 257 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C; - 1 van de 2 betrekkingen van architect wordt bezoldigd in de weddenschaal 10 C; - 4 van de 12 betrekkingen van industrieel ingenieur worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C; - 4 van de 18 betrekkingen van programmeringsanalist worden bezoldigd in de weddenschaal 28 L; - de betrekking van eerstaanwezend maatschappelijk assistent kan bezoldigd worden in de weddenschaal 28 F; - 1 van de 4 betrekkingen van eerstaanwezend directiesecretaris wordt bezoldigd in de weddenschaal 28 B; - 6 van de 23 betrekkingen van eerstaanwezend bibliothecaris worden bezoldigd in de weddenschaal 28 D; - 3 van de 11 betrekkingen van eerstaanwezend boekhouder worden bezoldigd in de weddenschaal 28 D; - 1 van de 2 betrekkingen van eerstaanwezend communicatieassistent wordt bezoldigd in de weddenschaal 28 D; - 22 van de 81 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B; - 11 van de 108 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 I; - 30 van de 108 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 H; - 24 van de 108 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 F; - 5 van de 15 betrekkingen van veiligheidsbeambte worden bezoldigd in de volgende weddenschaal : 14.165,83 - 19.297,21 3 x 1 x 218,66 52 x 266,79 92 x 349,05 (Kl. 18 j. - N 3 - G.A.) - 2 van de 34 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E; - 8 van de 34 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D; - 10 van de 34 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C. TECHNISCH PERSONEEL - 2 van de 6 betrekkingen van eerstaanwezend technisch assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 28 D; - de betrekking van hoofdtechnicus kan bezoldigd worden in de weddenschaal 22 B; - 3 van de 10 betrekkingen van technicus in de grafische kunsten worden bezoldigd in de volgende weddenschaal : 18.868,11 - 28.044,10 3 x 1 x 267,31 22 x 356,34 22 x 712,64 102 x 623,61 (Kl. 20 j. - N 2 - G.A.) MEESTERS-, VAK- EN DIENSTPERSONEEL - 3 van de 7 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddenschaal 30 J; - 2 van de 7 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddenschaal 30 G; - 76 van de 163 betrekkingen van specialist in de grafische kunsten worden bezoldigd in de volgende weddenschaal : 15.822,95 - 20.954,33 3 x 1 x 218,66 52 x 266,79 92 x 349,05 (Kl. 18 j. - N 3 - G.A.) - 59 van de 163 betrekkingen van specialist in de grafische kunsten worden bezoldigd in de volgende weddenschaal : 14.696,55 - 19.129,83 3 x 1 x 218,66 52 x 266,79 72 x 349,05 (Kl 18 j. - N 3 - G.A.) - 17 van de 35 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E; - 2 van de 5 betrekkingen van geschoold drukkerijbeambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 E.

Art. 2.In 7 betrekkingen van adjunct-adviseur bezoldigd in de weddenschaal 10 C en in 1 betrekking van bestuurschef bezoldigd in de weddenschaal 22 B, opgericht ter vervanging van arbeidsposten van contractuelen en opgenomen in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie kan slechts worden voorzien bij de afvloeiing van de betrokken contractuelen.

Art. 3.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 1 vastgestelde betrekkingen.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 16 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001009054 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie.

Brussel, 8 juli 2002.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^