Ministerieel Besluit van 08 juli 2002
gepubliceerd op 20 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en bestuurders van de "Commission wallonne pour l'Energie"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027644
pub.
20/07/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en bestuurders van de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Energiecommissie)


De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op 45;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 tot bepaling van de grondslag voor de bezoldiging van de voorzitter en bestuurders van het directiecomité van de "Commission wallonne pour l'Energie", gewijzigd bij het besluit van 4 oktober 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 tot bepaling van de regels die toepasselijk zijn op de voorzitter en de bestuurders van het directiecomité van de "Commission wallonne pour l'Energie" inzake onverenigbaarheden van mandaten en belangenconflicten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 20 december 2001 tot bevestiging van de beslissing van het beperkte ministerieel comité van 29 september 2001 waarbij de heren Jean-Louis Buysse en André Melin respectievelijk werden benoemd tot bestuurder belast met de leiding over het toezicht op openbare verplichtingen en met de bevordering van milieuvriendelijke elektriciteit, en tot bestuurder belast met het administratief bestuur van de "Commission wallonne pour l'Energie";

Gelet op de beslissingen van de Waalse Regering van 20 december 2001 en van 10 januari 2002 waarbij de heer Xavier Delree werd benoemd tot bestuurder belast met de leiding over de technische werking van de elektriciteitsmarkt binnen de "Commission wallonne pour l'Energie";

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 13 juni 2002 waarbij de heer Francis Ghigny werd benoemd tot voorzitter van de "Commission wallonne pour l'Energie", Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van het directiecomité van de "Commission wallonne pour l'Energie": - de heer Francis Ghigny, als voorzitter; - de heer Jean-Louis Buysse, als bestuurder belast met de leiding over het toezicht op openbare verplichtingen en met de bevordering van milieuvriendelijke elektriciteit; - de heer Xavier Delrée, als bestuurder belast met de leiding over de technische werking van de elektriciteitsmarkt; - de heer André Melin, als bestuurder belast met de leiding over administratieve zaken.

Art. 2.De leden van het directiecomité treden in dienst op volgende data : - de heer Jean-Louis Buysse, op 1 maart 2002; - de heren Xavier Delree en André Melin, op 1 april 2002; - de heer Francis Ghigny op 1 augustus 2002.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2002.

Namen, 8 juli 2002.

J. DARAS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^