Ministerieel Besluit van 08 juli 2015
gepubliceerd op 14 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Mondelinge communicatie in een beroepssituatie » (code 035512U21V1), gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs v

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029367
pub.
14/08/2015
prom.
08/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029367

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


8 JULI 2015. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Mondelinge communicatie in een beroepssituatie (overeenkomst C.P.N.A.E.) » (code 035512U21V1), gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1


De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het advies van de Algemene Raad voor het Onderwijs voor sociale promotie, gegeven op 28 mei 2015, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de onderwijseenheid « Mondelinge communicatie in een beroepssituatie (overeenkomst C.P.N.A.E.) » (code 035512U21V1), wordt goedgekeurd.

Die onderwijseenheid wordt gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

Brussel, 8 juli 2015.

De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke kansen, Isabelle SIMONIS


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^