Ministerieel Besluit van 08 juni 2015
gepubliceerd op 17 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029326
pub.
17/07/2015
prom.
08/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029326

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


8 JUNI 2015. - Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten


De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Gelet op het decreet van 11 mei 2007 betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van de "Ecole fondamentale" verbonden aan het "Athénée royal de Jodoigne ", gelegen te rue de Piétrain 22A, 1370 Geldenaken om een taalbadonderwijs te organiseren;

Op de voordracht van de Algemene Dienst voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De volgende inrichting voor basisonderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, wordt ertoe gemachtigd, vanaf het schooljaar 2011-2012, een taalbadonderwijs voor sommige vakken van het lesrooster in een andere moderne taal dan het Frans verder te organiseren :

Adres van de administratieve zetel

Betrokken vestigingsplaatsen

Gekozen taal

Studiejaren waarop het taalbad betrekking heeft

Athénée royal Chée de Hannut 61, 1370 GELDENAKEN

Rue de Piétrain 22A, 1370 GELDENAKEN

Nederlands

Vanaf het 3e jaar kleuteronderwijs tot het 6e jaar lager onderwijs


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Brussel, 8 juni 2015.

Mevr. J. MILQUET


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^