Ministerieel Besluit van 08 juni 2015
gepubliceerd op 17 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029327
pub.
17/07/2015
prom.
08/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029327

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


8 JUNI 2015. - Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten


De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Gelet op het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van de "Ecole fondamentale" verbonden aan het "Athénée Royal de Jodoigne ", gelegen te rue de Piétrain 22A, 1370 GELDENAKEN om een taalbadonderwijs te organiseren;

Op de voordracht van de Algemene Dienst voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De volgende inrichting voor basisonderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, wordt ertoe gemachtigd, vanaf het schooljaar 2014-2015, een taalbadonderwijs voor sommige vakken van het lesrooster in een andere moderne taal dan het Frans verder te organiseren :

Adres van de administratieve zetel

Betrokken vestigingsplaatsen

Gekozen taal

Studiejaren waarop het taalbad betrekking heeft

Athénée royal Chée de Hannut 61, 1370 GELDENAKEN

Rue de Piétrain 22A, 1370 GELDENAKEN

Nederlands

Vanaf het 3de jaar kleuteronderwijs tot het 6de jaar lager onderwijs


Art. 2.Dit besluit treedt in werking, met terugwerkende kracht, op 1 september 2014.

Brussel, 8 juni 2015.

Joëlle MILQUET


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^