Ministerieel Besluit van 08 juni 2015
gepubliceerd op 14 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen wordt toegelaten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029364
pub.
14/08/2015
prom.
08/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029364

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


8 JUNI 2015. - Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen wordt toegelaten


Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 2015, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van 14 oktober 2010 houdende uitvoering van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen in de Franse Gemeenschap, de registratie toegelaten van twee wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen waarvan de lijst volgt : 100. De heer HENAU, Paul, geboren te Oostakker op 18 maart 1930 : in azuur een rad van een hydraulische turbine van zilver verlicht van het veld.Spreuk : UTOR VIM AQUAE, in letters van zilver op een lint van azuur. Erfopvolging : voor hem zelf; 101. De heer CASTIAUX Yves, geboren, te Quaregnon op 6 juni 1934 : in keel een pelikaan in haar vroomheid van keel, en vijf jongen op haar nest uitgaande van het eindepunt, alles van zilver;het schildhoofd van sabel, rechts beladen met een krabber van een steenbakkerij, en links met vier liggende blokjes geplaatst 1, 2 en 1, alles van goud.

Het schild overtopt met een zilveren helm, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van zilver en keel. Helmteken : een vlucht ter zijde van keel bezaaid met tranen van zilver. Spreuk : PLUS HOMME in letters van zilver op een lint van keel. Erfopvolging : voor hem zelf, en zijn afstammelingen die de naam dragen.


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^