Ministerieel Besluit van 08 juni 2016
gepubliceerd op 23 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 22 februari 2013 en 27 oktober 2015 houdende de toekenning aan de vennootschap Wind Energy Power NV van een leveringsvergunning voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031610
pub.
23/09/2016
prom.
08/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031610

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 22 februari 2013 en 27 oktober 2015 houdende de toekenning aan de vennootschap Wind Energy Power NV van een leveringsvergunning voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als gevolg van haar naamsverandering die voortaan "Eoly NV" luidt


De Minister belast met Leefmilieu en Energie, Gelet op de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 15;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004031316 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regeri sluiten houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit, artikel 11 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5 punt 29 artikel 5 punt 29;

Gelet op het advies van de Reguleringscommissie voor Energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BRUGEL-Advies 20151117-213 van 17 november 2015;

Gelet op de naamsverandering van de vennootschap Wind Energy Pozer NV, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 december 2015;

Overwegende dat omwille van de transparantie het beter is de ministeriële besluiten van 22 februari 2013 en 27 oktober 2015 houdende de toekenning aan de vennootschap Wind Energy Power NV van een leveringsvergunning voor gas en elektriciteit te wijzigen zodat de nieuwe naam erin voorkomt, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift van het ministerieel besluit van 22 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2013 pub. 10/04/2014 numac 2014031115 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Wind Energy Power NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de toekenning aan de vennootschap Wind Energy Power NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de woorden "Wind Energy Power NV" vervangen door "Eoly NV".

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde ministerieel besluit worden de woorden "Wind Energy Power NV" vervangen door "Eoly NV".

Art. 3.In het opschrift van het ministerieel besluit van 27 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003361 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003365 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003386 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting sluiten houdende de toekenning aan de vennootschap Wind Energy Power NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de woorden "Wind Energy Power NV" vervangen door "Eoly NV".

Art. 4.In artikel 1 van hetzelfde ministerieel besluit worden de woorden "Wind Energy Power NV" vervangen door "Eoly NV".

Brussel, 8 juni 2016.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^