Ministerieel Besluit van 08 maart 1999
gepubliceerd op 13 april 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Remoxipride bevatten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022237
pub.
13/04/1999
prom.
08/03/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 MAART 1999. - Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Remoxipride bevatten


De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de ministeriële besluiten van 22 december 1993, 27 januari 1995 en 28 februari 1997;

Gelet op het advies van de Geneesmiddelencommissie;

Overwegende dat het gebruik van Remoxipride gepaard gaat met ernstige nevenwerkingen ter hoogte van de hematopoiese, Besluit :

Artikel 1.De aflevering van geneesmiddelen die Remoxipride bevatten, wordt voor een periode van twee jaar geschorst.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 1999.

Brussel, 8 maart 1999.

M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^