Ministerieel Besluit van 08 mei 2007
gepubliceerd op 11 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de opleidingscommissie voor de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009472
pub.
11/05/2007
prom.
08/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


8 MEI 2007. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de opleidingscommissie voor de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op de artikelen 293, 294 en 295;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009642 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten betreffende de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de adviezen van de rechterlijke overheden, Besluit : Enig artikel. Worden benoemd tot lid van de opleidingscommissie voor beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan : 1° In hoedanigheid van magistraat van de zetel : De heer Thierry Papart, rechter bij de politierechtbank te Luik;2° In hoedanigheid van parketjurist : Mevr.Hilde Van Driessche, parketjurist in het rechtsgebied bij het hof van beroep te Gent; 3° In hoedanigheid van personeelslid van een griffie : Mevr.Myriam Hanoteaux griffier bij het hof van beroep te Bergen;

Brussel, 8 mei 2007.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^