Ministerieel Besluit van 08 mei 2017
gepubliceerd op 12 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017012054
pub.
12/05/2017
prom.
08/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012054

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


8 MEI 2017. - Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, artikel 5, vervangen bij de wet van 12 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 2016, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend voor onbepaalde duur met ingang van 1 februari 2017, de volgende coöperatieve vennootschappen : POUR ECRIRE LA LIBERTE SCRL-FS A Gesves Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer : 0670.898.916 COBEA COOP SCRL A Schaerbeek Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer : 0433.271.185

Art. 2.Worden erkend voor onbepaalde duur met ingang van 1 maart 2017, de volgende coöperatieve vennootschappen : COOPECO SCRL-FS A Charleroi Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer : 0667.747.109 ANTWERP HOCKEY INVEST CVBA Te Brecht Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer : 0434.717.772

Art. 3.De erkenningen in de vorige artikelen vermeld blijven geldig voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschappen niet het voorwerp zijn van een schrapping overeenkomstig het artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 8 mei 2017.

K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^