Ministerieel Besluit van 08 mei 2017
gepubliceerd op 22 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Carrefour Belgium N.V. overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017040329
pub.
22/05/2017
prom.
08/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040329

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


8 MEI 2017. - Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Carrefour Belgium N.V. overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan


De Minister van Telecommunicatie en de Minister van Justitie, Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, artikel 127, § 1, eerste lid, 2° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart, artikel 19, § 1, tweede lid, 2° ;

Gelet op de aanvraag van Carrefour Belgium N.V. van 31 maart 2017;

Gelet op het overleg van de Minister van Justitie en van de Minister van Telecommunicatie met het Instituut, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de NTSU, Besluiten :

Artikel 1.De identificatiemethode zoals die is voorgesteld door Carrefour Belgium N.V. (merk Carrefour Mobile) en beschreven in diens aanvraag van 31 maart 2017, wordt toegestaan.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift moet aangetekend worden verstuurd naar de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Brussel, 8 mei 2017.

De Minister van Telecommunicatie A. DE CROO De Minister van Justitie K. GEENS


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^