Ministerieel Besluit van 08 oktober 2018
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheid tot het uitreiken van de EG-verklaring zoals bedoeld in artikel 14, § 1, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van Richtl

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018040724
pub.
19/10/2018
prom.
08/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040724

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


8 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheid tot het uitreiken van de EG-verklaring zoals bedoeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^