Ministerieel Besluit van 09 augustus 2006
gepubliceerd op 25 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit genomen met toepassing van artikel 23, § 1, negende lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, houdende het verbod voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 van het gebruik van sommige letterwoorden

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031415
pub.
25/08/2006
prom.
09/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit genomen met toepassing van artikel 23, § 1, negende lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, houdende het verbod voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 van het gebruik van sommige letterwoorden


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, vastgesteld bij ordonnantie van 16 februari 2006 tot wijziging van de gemeentekieswet, inzonderheid op artikel 23, § 1, negende lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2006, Besluit :

Artikel 1.Worden verboden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 : 1°op het gemotiveerd verzoek van de partij CD&V, de letterwoorden C.V.P. en E.V.P.; 2° op het gemotiveerd verzoek van de partij CDH, de letterwoorden PSC, PPE, PSC-PPE, PPE-PSC, CSP-PSC en PSC-CSP;3° op het gemotiveerd verzoek van de partij ECOLO, de letterwoorden ECOLO-VERTS, ECOLO-V en VERTS;4° op het gemotiveerd verzoek van de partij GROEN!, de letterwoorden Groen en AGALEV;5° op het gemotiveerd verzoek van de partij MR, de letterwoorden PLP, PL, PLPW, PRLW, PRL, PRL-PFF, PRL-FDF, PFF en PFF-PRL; 6° op het gemotiveerd verzoek van de partij N-VA, de letterwoorden VU, VU-EVA en VU-ID 7° op het gemotiveerd verzoek van de partij PS, het letterwoord P.S.B. en zijn duitse vertaling S.P.B.; 8° op het gemotiveerd verzoek van de partij sp.a, de letterwoorden BSP, SP en sp.a; 9° op het gemotiveerd verzoek van de partij VLD, het letterwoord P.V.V.; 10° op het gemotiveerd verzoek van de partij FDF, de letterwoorden FDF-RW, FDF-PPW, FDF-CFE, ERE-FDF, FDF-ERE; 11° op het gemotiveerd verzoek van de partij VLAAMS BELANG de letterwoorden VL.BLOK en VLAAMS BLOK;

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 9 augustus 2006.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^