Ministerieel Besluit van 09 augustus 2016
gepubliceerd op 07 september 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel 10 van de wet van 15 j

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024176
pub.
07/09/2016
prom.
09/08/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024176

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


9 AUGUSTUS 2016. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel 10 van de wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven


De Minister van Leefmilieu, Gelet op de wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, artikel 6, § 1, Besluit : Enig artikel. De hierna volgende ambtenaren van de inspectiedienst van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, zijn bevoegd voor het opsporen en het vaststellen van de inbreuken of pogingen tot inbreuken, bedoeld in artikel 10, § 1, van de wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven : 1° Peter Devlieghere ;2° Serge Smetz. Brussel, 9 augustus 2016.

Mevr. M.-C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^