Ministerieel Besluit van 09 december 2015
gepubliceerd op 23 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2015 tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van e

bron
vlaamse overheid
numac
2015036558
pub.
23/12/2015
prom.
09/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036558

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media


9 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015035404 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak sluiten tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak


De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der Instellingen, artikel 20;

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^