Ministerieel Besluit van 09 februari 2015
gepubliceerd op 23 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 27 augustus 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015200763
pub.
23/02/2015
prom.
09/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 27 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014205719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen


De Minister van Begroting, De Minister van Sociale Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014205719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 januari 2015;

Overwegende dat de heer Patrick Van Bourgognie tijdelijk verhinderd is om revisorale opdrachten uit te voeren om reden van onverenigbaarheden zoals bedoeld in artikel 13, § 2 van de wet van 22 juli 1953, Besluiten :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014205719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen worden de woorden « De heer Patrick Van Bourgognie » vervangen door de woorden « De Heer Joris Mertens ».

Art. 2.De aanduiding van een nieuwe revisor heeft geen enkele invloed op het bedrag van de maximale jaarvergoeding voor de opdracht, dat in geen enkel geval het bedrag bedoeld in artikel 2 van het voornoemde ministerieel besluit van 27 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014205719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten mag overschrijden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2014.

Brussel, 9 februari 2015.

De Minister van Begroting, H. JAMAR De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^